Plan zajęć

Grafik na rok szkolny 2017/18

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

16.25. do 17.10.

Grupa przedszkolna ( 4 i 5-latki)

17.15.do 18.00.

Grupa przedszkolna II

( 6-latki)

 

17.00.do 18.00

Aktorskie; grupa V ( 7-latki)

16.30. do 17.30.

Taniec; grupa szkolna IV( 8-latki)

17.00. do 18.00.

Aktorskie; grupa młodzieżowa II

10.00. do 12.30.

warsztaty aktorskie do dorosłych

16.10. do 17.00.

Wokalne ; grupa szkolna  IV , V

17.00.do 18.00.

Taniec, grupa szkolna I i II

18.00.do 19.00

Taniec; grupa V( 7-latki)

17.30. do 18.30.

Aktorskie; grupa szkolna IV( 8-latki)

18.00. do 19.00

Taniec; grupa młodzieżowa II

 

17.00.do 17.50

Wokalne; grupa szkolna I , III

18.00.do.19.00.

Aktorskie;grupa szkolna II

17.00. do.18.00.

Taniec; grupa szkolna III (9-latki)

18.00. do 19.00.

Taniec; grupa młodzieżowa I

   

18.00. do 18.50

Wokalne, grupa gimnazjalna

 

18.00.do 19.00.

Aktorskie; grupa szkolna III ( 9-latki)

19.00. do 20.00

Aktorskie; grupa młodzieżowa I

   

19.00.d0 19.50.

Wokalne , grupa młodzieżowa

19.00. do 22.00. warsztaty aktorskie dla dorosłych