Plan zajęć

Grafik na rok szkolny 2021/22

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

16.00 do 16.45. wokal grupy: V i VI

17.00.do 18.00.

Taniec, grupa szkolna  V ( 9,10-latki)

17.00.do 18.00

Aktorskie; grupa  IV (  10,11 lat)

17.00. do 18.00..

Taniec; grupa szkolna III ( 12,13-latki)

17.00. do 18.00. Taniec grupa mlodzieżowa II

( od 15 do 17lat)

 

16.45.do 17.30 wokal grupy: III, IV

18.00.do.19.00.

Aktorskie;grupa szkolna V

(9,10 -latki)

18.00.do 19.00

Taniec; grupa IV( 10,11 -latki)

18.00. do 19.00..

Aktorskie; grupa szkolna III ( 12,13-latki)

18.00. do 19.00.

Aktorskie; grupa młodzieżowa II ( od 15 do 17 lat)

 

17.30. do 18.15.

Wokalne; grupa szkolna II

16.00.do 17.00. Aktorskie grupa VI 

( 7,8  lat)

17.00. do.18.00.

Taniec; grupa szkolna II (13,14 -latki)

18.00. do 19.00.

Taniec; grupa młodzieżowa ( starsza  od 17 lat do 21)

16.00. do 16.50. zajęcia dla przedszkolaków( dzieci młodsze ( 4,5 -latki)  

18.15. do 19.15.

Wokalne, grupy młodzieżowe

17.00. do 18.00 Taneczne grupa VI

( 7,8 lat)

18.00.do 19.00.

Aktorskie; grupa szkolna II ( 13,14- latki)

19.00. do 20.00

Aktorskie; grupa młodzieżowa ( starsza od 17 lat 21)

17.00. do 17.50. zajęcia dla dzieci wczesnoszkolnych ( 6-7 latki)  

19.15.do 21.00.

warsztaty aktorskie dla dorosłych ( grupa zaawansowana)

 

19.15.do 21.00.

warsztaty aktorskie dla dorosłych ( grupa początkująca)